องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


รายงานสรุปข้อมูลสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปข้อมูลสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ