องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ