องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ