องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว
    เอกสารประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ