องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2565


ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

2022-08-09
2022-08-01
2022-07-21
2022-07-11
2022-07-11
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-28
2022-06-24
2022-05-05