องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2565


ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18