องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2565 ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

2022-08-09
2022-08-01
2022-07-21
2022-07-11
2022-07-11
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-28
2022-06-24
2022-05-05