องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2565 ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18