องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565


ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และหน่วยกู้ชีพ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18