องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียมอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ของผู้สูงอายุ


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

โดยมี นายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย กล่าวเปิดรายงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนเข้าร่วม ณ บ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจากนายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนายความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2565 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2022-08-09
2022-08-01
2022-07-21
2022-07-11
2022-07-11
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-28
2022-06-24
2022-05-05