องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ฝึก อปพร.รุ่นที่ 5


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย 
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18