องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ฝึก อปพร.รุ่นที่ 5


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย 
2023-06-03
2023-05-30
2023-05-23
2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08