องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


งานป้องกันฯให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย


วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายก อบต.เมืองเพีย มอบหมายให้ สิบเอกอนุชา ประสมบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ บรรยายและฝึกการระงับอัคคีภัยให้แก่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18