องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


งานป้องกันฯให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย


วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายก อบต.เมืองเพีย มอบหมายให้ สิบเอกอนุชา ประสมบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ บรรยายและฝึกการระงับอัคคีภัยให้แก่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 
2023-06-03
2023-05-30
2023-05-23
2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08