องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก


26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายก อบต. เมืองเพีย พร้อมด้วย สมาชิก อบต. ปลัด อบต.เมืองเพีย  พนักงาน ลูกจ้าง อบต.เมืองเพีย เข้าร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สนามหน้าสถานีรถไฟ ถึง ลานประชารัฐ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ 
2023-06-03
2023-05-30
2023-05-23
2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08