องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันธงชาติไทย 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณลานหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เนื่องในวันธงชาติไทย 2566  ในวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18