องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


พิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566  ณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมกัน ณ บริเวณห้องประชุมประชาเมืองไผ่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นเครื่องราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566

2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-11