องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เมืองเพีย


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย  ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ  2566  เมื่อวันที่ 8  มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08
2023-03-01
2023-02-27
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-11
2023-01-04
2022-12-29