องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจถนน คู คลอง ทางน้ำ จุดที่เกิดอุทกภัยในเขตตำบลเมืองเพีย


เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 นายชาญชัย  ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมนายอำเภอบ้านไผ่ และงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยอำเภอบ้านไผ่ ลงพื้นที่สำรวจถนน คู คลอง ทางน้ำ จุดที่เกิดอุทกภัยในเขตตำบลเมืองเพีย เพื่อทราบถึงปัญหาและนำไปจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-07-28
2023-07-21