องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช. ตำบลเมืองเพีย 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
      
 
  ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
  ซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี บริษัท บี.พี.แอลพีจี จำกัด
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสววรคต พระบาทสมเด็...
  ฝึก อปพร.รุ่นที่ 5
  งานป้องกันฯให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย
  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  พิธีรับวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้แ...
  ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน
  พิธีมอบ
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการการเก็บภาษีของ อบต.เมืองเพีย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง