องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย [ 15 พ.ย. 2561 ]100
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย [ 15 พ.ย. 2561 ]93
3 แบบติดตาม และประเมินผล 61-64 [ 1 พ.ย. 2561 ]89
4 แบบรายงานการติดตามการใช้จ่ายประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]71
5 แบบรายงานการติดตามการใช้จ่ายประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]65