องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2566 ]60
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2566 ]56
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2566 ]57
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย [ 19 เม.ย. 2566 ]55