องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ กถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด7 การรักษาวินัย หมวด8 การอุทรธ์ และหมวด9 การร้องทุกข์) [ 28 เม.ย. 2565 ]121
2 หลักเกณฑ์การสร้างกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานใน อบต.เมืองเพีย [ 28 เม.ย. 2565 ]115