องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]22
2 แบบติดตามและประเมิณผล 63 [ 22 เม.ย. 2564 ]69
3 แบบติดตามและประเมิณผล 63 [ 22 เม.ย. 2564 ]67
4 แบบติดตาม และประเมินผล 62 [ 23 เม.ย. 2563 ]66
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย [ 15 พ.ย. 2561 ]72
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย [ 15 พ.ย. 2561 ]78
7 แบบติดตาม และประเมินผล 61-64 [ 1 พ.ย. 2561 ]69
8 แบบติดตาม และประเมินผล 61-64 [ 1 พ.ย. 2561 ]67
9 แบบรายงานการติดตามการใช้จ่ายประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]72
10 แบบรายงานการติดตามการใช้จ่ายประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]70