องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 [ 8 มี.ค. 2567 ]10
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 19 เม.ย. 2566 ]47
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2566 ]48
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]145
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประงบ 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 28 เม.ย. 2565 ]131
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประงบ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2565 ]135
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 7 ส.ค. 2563 ]199
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 7 ก.ค. 2563 ]200
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประงบ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 17 เม.ย. 2563 ]196
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประงบ 2562 (รอบ 12 เดือน) [ 21 ต.ค. 2562 ]226