องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประการผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2- บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 [ 15 ส.ค. 2560 ]263
22 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ค. 2560 ]228
23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ค. 2560 ]234
24 ประกาศราคากลางโครงการวางท่่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคามวารี หมู่ที่ 14 [ 12 ก.ค. 2560 ]183
25 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างตลาดชุมชนบ้านละว้า หมู่ที่ 5 [ 11 ก.ค. 2560 ]176
26 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรลงผิวจราจรหินคลุก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 [ 30 มิ.ย. 2560 ]181
27 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยดู่ใหญ่ บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2560 ]297
28 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร ลงผิวจราจรหินคลุก บ้านเมืองเพีย หมูที่ 8 [ 30 มิ.ย. 2560 ]199
29 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรลงผิวจราจรหินคลุก [ 15 มิ.ย. 2560 ]223
30 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยขามเรียน บ้านขามเรียน หมูที่ 3 [ 15 มิ.ย. 2560 ]236
31 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 [ 8 มิ.ย. 2560 ]195
32 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 [ 8 มิ.ย. 2560 ]179
33 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3,12 [ 23 ส.ค. 2559 ]175
34 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3,12 [ 23 ส.ค. 2559 ]218
35 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic conerete สายทางแยกบ้านเมืองเพีย - บ้านหนองแปน [ 15 ส.ค. 2559 ]222
36 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 10 ส.ค. 2559 ]183
37 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic conerete สายทางแยกบ้านเมืองเพีย - บ้านหนองแปน [ 8 ก.ค. 2559 ]192
38 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic conerete สายทางแยกบ้านเมืองเพีย - บ้านหนองแปน [ 8 ก.ค. 2559 ]194
39 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 6 ก.ค. 2559 ]183
40 เอกสารแนบท้ายราคากลาง (รายการคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ) [ 6 ก.ค. 2559 ]187
 
|1หน้า 2|3|4