องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านย่เสพติด ปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียร่วมกับโรงเรียนบ้านเมืองเพียและโรงเรียนบ้านละว้า เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

2022-08-01
2022-07-21
2022-07-11
2022-07-11
2022-07-06
2022-07-01
2022-06-28
2022-06-24
2022-05-05
2022-03-24