องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านย่เสพติด ปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียร่วมกับโรงเรียนบ้านเมืองเพียและโรงเรียนบ้านละว้า เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18