องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียสมัยสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ. 2565


วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
2022-05-05
2022-03-24
2022-01-10
2021-09-10
2021-09-09
2021-08-27
2021-08-26
2021-08-06
2021-07-28
2021-07-05