องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียสมัยสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ. 2565


วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18