องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


พิธีรับวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม รุ่นที่1/2560 ตำบลเมืองเพีย


วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
นำโดยคณะผู้บริหาร นายกวีระพงษ์  เทศน้อย ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา หลักสูตรวิชา โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1/2560 
2023-06-03
2023-05-30
2023-05-23
2023-04-21
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-04
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08