องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ออกสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจากเหตุวาตภัย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง อบต.เมืองเพีย ออกสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-07-28
2023-07-21