องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระงับเหตุอัคคีภัย ในตำบลเมืองเพีย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระงับเหตุอัคคีภัย ในเขตตำบลเมืองเพีย  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 นี้  และรับคำร้องขอในการช่วยเหลือกับตำบลใกล้เคียงด้วย

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18