องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระงับเหตุอัคคีภัย ในตำบลเมืองเพีย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระงับเหตุอัคคีภัย ในเขตตำบลเมืองเพีย  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 นี้  และรับคำร้องขอในการช่วยเหลือกับตำบลใกล้เคียงด้วย

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-07-28
2023-07-21