องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระงับเหตุอัคคีภัย ในตำบลเมืองเพีย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระงับเหตุอัคคีภัย ในเขตตำบลเมืองเพีย  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 นี้  และรับคำร้องขอในการช่วยเหลือกับตำบลใกล้เคียงด้วย

2023-03-18
2023-03-18
2023-03-08
2023-03-01
2023-02-27
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-11
2023-01-04
2022-12-29