องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
กองช่าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 [ 20 ก.พ. 2563 ]12
2 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถนดิน พ.ศ.2546 [ 20 ก.พ. 2563 ]10
3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 18 ก.พ. 2563 ]10