องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ค. 2560 ]95
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ค. 2560 ]100
3 ประกาศราคากลางโครงการวางท่่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคามวารี หมู่ที่ 14 [ 12 ก.ค. 2560 ]87
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างตลาดชุมชนบ้านละว้า หมู่ที่ 5 [ 11 ก.ค. 2560 ]104
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรลงผิวจราจรหินคลุก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 [ 30 มิ.ย. 2560 ]95
6 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยดู่ใหญ่ บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2560 ]86
7 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร ลงผิวจราจรหินคลุก บ้านเมืองเพีย หมูที่ 8 [ 30 มิ.ย. 2560 ]96
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรลงผิวจราจรหินคลุก [ 15 มิ.ย. 2560 ]101
9 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยขามเรียน บ้านขามเรียน หมูที่ 3 [ 15 มิ.ย. 2560 ]92
10 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 [ 8 มิ.ย. 2560 ]98
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7