องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
 


ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียร่วมกันประดับผ้า จัดซุ้มถวายพระพร และทำความสะอาดถวายความดี