องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2564  นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ได้ร่วมกันกับผู้นำและประชาชน บ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย ปลูกต้นไม้ ณ บ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น