องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
 


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย