องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
 


โครงการ "Big Cleaning Day" รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 20 พ.ค. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย นำทีมโดยนายกวีระพงษ์ เทศน้อย และนายไพโรจน์  ไกรเสน  ปลัดอบตใเมืองเพีย