องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)


วันที่ 19 พ.ค. 2564 นายวีระพงษ์  เทศน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย