องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ฝึก อปพร.รุ่นที่ 5


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย