องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


งานป้องกันฯให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย


วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายก อบต.เมืองเพีย มอบหมายให้ สิบเอกอนุชา ประสมบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ บรรยายและฝึกการระงับอัคคีภัยให้แก่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่