องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน


ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน