ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2567

  กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2567

  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบ้านไผ่ ประจำเดือน มกราคม 2567

  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2566